Služby

Základy stavieb
Oplotenia pozemkov
Prípojky plynu, elektriny, vody
Drenážne žľaby   
Výkop a presádzanie zelene
Odstraňovanie starých stromov
Kopanie bazénov a pivníc      
Žumpy a odpadové čističky