Cenník

 Stroj Prenájom na hodinu so strojníkom
Doprava stroja na stavenisko
Mini-báger VOLVO 25€ / h 20€ / 1 cesta
     
Mini-nakladač Boxer 322D 18€ / h 20€ / 1 cesta
     
Nakladač Locust L 903 25€ / h 25€ / 1 cesta